Jour : 23 juin 2020

NGUYỄN ĐẮC XUÂN : Với nhà dân tộc nhạc học TRẦN VĂN KHÊ »Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình »

NGUYỄN ĐẮC XUÂN : Với nhà dân tộc nhạc học TRẦN VĂN KHÊ »Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình »

TRẦN VĂN KHÊ và NGUYỄN ĐẮC XUÂN

http://www.gactholoc.com/c31/t31-656/voi-nha-dan-toc-nhac-hoc-tran-van-khe-nam-muoi-nam-ay-biet-bao-nhieu-tinh.html

http://www.gactholoc.com/c31/t31-657/voi-nha-dan-toc-nhac-hoc-tran-van-khe-nam-muoi-nam-ay-biet-bao-nhieu-tinh-ky-2.html

http://www.gactholoc.com/c31/t31-658/voi-nha-dan-toc-nhac-hoc-tran-van-khe-nam-muoi-nam-ay-biet-bao-nhieu-tinh-ky-3.html

http://www.gactholoc.com/c31/t31-659/voi-nha-dan-toc-nhac-hoc-tran-van-khe-nam-muoi-nam-ay-biet-bao-nhieu-tinh-ky-4.html

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền theo hơi Ai – Oán

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền theo hơi Ai – Oán

1,370 views•Premiered Apr 30, 2020 350ShareSavePhạm Văn Môn 1.93K subscribers Clip tt về các bài bản có nguy cơ thất truyền: một số bài bản theo hơi Ai – Oán. Dàn đờn : NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn Guitar VN; NNUT quang Dũng đờn Bầu và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.