Jour : 29 mai 2020

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn Phụng hoàng cầu – Trọn bản

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn Phụng hoàng cầu – Trọn bản

50 views•Premiered 64 minutes ago 80ShareSavePhạm Văn Môn 1.8K subscribers Hòa tấu Phụng hoàng cầu (trọn bản), dàn nhạc: – NNND Út Tỵ đờn Gáo, NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn guitar VN và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.