Jour : 23 mai 2020

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền, hơi Bắc.

Văn Môn cùng ban nhạc Quê Mẹ hòa đờn một số bài bản có nguy cơ thất truyền, hơi Bắc.

325 views•Premiered May 22, 2020 150ShareSavePhạm Văn Môn 1.77K subscribers Clip tt về các bài bản có nguy cơ thất truyền: một số bản theo hơi Bắc. Dàn đờn : NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn Guitar VN; NNUT Quang Dũng đờn Violon và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.