PHẠM ANH DŨNG : Những tình khúc viết sau 1975 có tên Sài Gòn (104)

PHAM ANH DŨNG

NHỮNG TÌNH KHÚC VIẾT SAU 1975 TỰA CÓ TÊN SÀI GÒN (104)

Không kể những bài nổi tiếng, như Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt (Nam Lộc), Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên (Nguyễn Đình Toàn), Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn (thơ Du Tử Lê, nhạc Phạm Đình Chương), Nắng Paris Nắng Sài Gòn (Ngô Thụy Miên), Đêm Nhớ Về Sài Gòn (Trầm Tử Thiêng), Khi Xa Sài Gòn (thơ Kim Tuấn, nhạc Lê Uyên Phương)… được nhiều ca sĩ hát, rất phổ thông và ai cũng có thể tìm nghe dễ dàng, tôi tìm được những bài nhạc sau đây trong tên có có chữ Sài Gòn được sáng tác sau 1975. Có nhiều bài do các người viết nhạc chưa có tiếng chỉ thấy hát một lần, nhưng cũng vài bài do nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác, nhưng cũng không thấy mấy ai hát.
Các bài hát xếp không theo thứ tự gì cả, bài nào nhớ đến hay tìm ra hoặc tác giả gửi về trước sẽ giới thiệu trước
Bốn lời xin lỗi: 1. Có thể chi tiết về tác giả hay bài hát sai lầm – Xin sửa cho đúng 1. Không thể nào đủ hết các bài hát về Sài Gòn – Xin đóng góp thêm 2. Không có địa chỉ phương tiện xin phép từng tác giả – Xin quý thân hữu báo cho các tác giả dùm 4. Phải giới hạn mỗi tác giả giới thiệu tối đa 2 bài nếu không thì nhiều quá- Có 1 nhạc sĩ có 5 bài và 1 người khác có 9 bài về Sài Gòn- Vì nhiều quá sợ người nghe sẽ …nản
Mời cùng xem/nghe: 
1. Sài Gòn Thuở Đó Làm Sao Quên (nhạc và lời Lê Khắc Bình) tác giả hòa âm và hát: https://www.youtube.com/watch?v=-shwXlcVuNY
2. Đừng Trở Lại Sài Gòn (thơ Trần Trung Đạo, nhạc Phạm Anh Dũng) Tâm Thư hát, Cao Ngọc Dung hòa âm:
https://clyp.it/jghictmy
3. Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Xuân Thanh hát, Quốc Dũng hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=r1Hjp4Oz7-g
4.  Sài Gòn Nỗi Nhớ (nhạc và lời Trần Dũng Tiến) Thanh Thủy hát, Trần Dũng Tiến hòa âm https://clyp.it/4hqcyhpw
5. Sài Gòn Trong Tôi (nhạc và lời Liên Bình Định) Diệu Hiền hát: https://www.youtube.com/watch?v=hH2qPjZzu_k
6. Nhớ Quá Sài Gòn (nhạc và lời Liên Bình Định) Diệu Hiền hát: https://www.youtube.com/watch?v=_Grb2eJOHBg
7. Sài Gòn Nhớ, Sài Gòn Thương (nhạc và lời Thanh Trang) Quang Tuấn hát: http://www.youtube.com/watch?v=yHKcGsiyKnA (Preview)
8. Nhớ Em Một Ngày Nắng Ấm Sài Gòn (nhạc và lời Thanh Trang) Quang Tuấn hát: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nho-em-mot-ngay-nang-sai-gon-thanh-trang-quang-tuan.klDGIqPiA5.html
9. Sài Gòn Nhớ (thơ Hồng Thúy, nhạc Phan Ni Tấn) Lâm Dung hát: http://www.youtube.com/watch?v=A7EoTcF7knY&nofeather=True
10. Nhớ Về Sài Gòn (nhạc và lời Lê Ngọc Linh) Lê Như hát: http://www.youtube.com/watch?v=1wqXDdmNj_k (Preview)
11. Sài Gòn Em Và Tôi (thơ Từ Yên, nhạc Y Vũ) Bảo Phúc hát: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sai-gon-em-va-toi-bao-phuc.dC41gJKecK1W.html
12. Sài Gòn Em Và Tôi (nhạc và lời Nguyễn Ánh 9) Quang Minh hát: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sai-gon-em-va-toi-quang-minh.WHGx6q9mgJod.html
13. Nhớ Sài Gòn (nhạc Trần Quang Hải, lời Mỹ Ngọc) ?ca sĩ: http://www.youtube.com/watch?v=l5TzWXE63fI (Preview)
14. Ngày Em Trở Lại Sài Gòn (thơ Vương Đức Lệ, nhạc Trần Xuân Kính) Đèo Văn Sách hát: http://www.youtube.com/watch?v=d_xgscP3RJg (Preview)
15.Nhớ Mưa Sàigòn (nhạc và lời Hoàng Sa & Lê Đức Phong) Thanh Thúy hát: https://youtu.be/FgT506004gM
16. Sàigòn Còn Đó Niềm Đau (nhạc và lời Hoàng Sa & Lê Đức Phong) Anh Tuấn hát: https://youtu.be/6mKLrfHVyr8?t=2s
17. Sài Gòn Còn Mãi Trong Tôi (thơ Tha Nhân, nhạc Trần Chương Lương) Tâm Thu hát: http://www.youtube.com/watch?v=IdkR8xErYYU (Preview)
18. Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ (thơ Trần Ngọc, nhạc Võ Tá Hân) Quang Minh hát: https://www.youtube.com/watch?v=mHtI-DvAK20

19. Sài Gòn Thương Nhớ Em (nhạc và lời Phạm Uyên Nguyên) Đoan Trang hát: https://www.youtube.com/watch?v=hGfeieuPcAM (Preview)
20. Sài Gòn Chờ Ta (nhạc và lời Mẫn Nguyễn) Nguyễn Thị Sài-Gòn hát: http://www.danchuca.org/128kbps/SaigonChoTa.mp3
21. Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn (nhạc và lời Việt Dzũng) tác giả hát: https://www.youtube.com/watch?v=NlQScR-DAd0
22. Hãy Trả Lại Tôi Sài Gòn (nhạc và lời Việt Dzũng) tác giả hát: https://www.youtube.com/watch?v=g2ESWKarLJw
23. Sài Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về (nhạc và lời Bảo Chương) Khánh Ly hát: http://www.youtube.com/watch?v=dL-qPb9nNAM
24. Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em (nhạc và lời Nguyệt Ánh) tác giả hát: http://lyric.tkaraoke.com/25916/mua_sai_gon_con_buon_khong_em.html
25. Sài Gòn Bây Giờ Buồn Không Em (nhạc và lời Song Ngọc) Lệ Thu hát: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sai-gon-bay-gio-buon-khong-em-le-thu.e2PvRFJchT.html
26. Anh Cali Em Saigòn (nhạc và lời Lê Quý An) Giao Linh hát: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/anh-cali-em-sai-gon-giao-linh.yphvIT49q9.html
27. Vĩnh Biệt Sài Gòn (nhạc và lời Lam Phương) Ngọc Hải hát:  http://lyric.tkaraoke.com/22625/Vinh_Biet_Sai_Gon.html
28. Thu Sài Gòn (nhạc và lời Ngô Thụy Miên) Ngọc Lan và Huỳnh Thi hát: http://lyric.tkaraoke.com/16679/Thu_Sai_Gon.html
29. Em Sài Gòn (nhạc và lời Nguyên Phan & Minh Tuấn) Quang Minh hát: https://www.youtube.com/watch?v=dcBgWHNBFrw (Preview)
30. Sài Gòn Nỗi Nhớ (nhạc và lời Ngàn Thu) Tâm Thư hát: https://www.youtube.com/watch?v=WhpSc3FOqqw
31. Sài Gòn Ngày Trở Lại (nhạc và lời Lê Tín Hương) Anh Dũng hát: https://www.youtube.com/watch?v=yDs6qquhYeE
32. Sài Gòn Có Em (nhạc và lời Phạm Mạnh Đạt) Ý Lan hát: http://lyric.tkaraoke.com/16404/Sai_Gon_Co_Em.html
33. Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (nhạc và lời Anh Bằng) Mai Thanh Sơn: http://chiasenhac.com/hd/video/v-video/sai-gon-van-mai-trong-toi~mai-thanh-son~1219236.html
34. Sài Gòn Ơi Ta Nhớ Em (nhạc và lời La Tuấn Dzũng) Lan Phương hát: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sai-gon-oi-ta-nho-em-lan-phuong.AiqUw9c23l46.html
35. Nắng Orlando, Nắng Sài Gòn (thơ Bùi Quang Tuấn, nhạc Vĩnh Điện) Tâm Thư hát: https://www.youtube.com/watch?v=_fp1KPB8JSU
36. Nhớ Đêm Mưa Sài Gòn (thơ BH, nhạc Anh Bằng) Xuân Thanh hát: https://www.youtube.com/watch?v=kTHT3XNYzdg
37. Mưa Sài Gòn Còn Nhớ Không Em (thơ Hạnh Nguyên, nhạc Vũ Đức Hạnh) Vũ Tuấn hát: https://www.youtube.com/watch?v=Xs09RTg424U
38. Nhớ Mưa Sài Gòn (nhạc và lời Vĩnh Tâm) Quang Dũng hát:  https://www.youtube.com/watch?v=hbDqsqkBDQk
39. Khung Trời Sàigòn (nhạc và lời Khanh Phương) Bảo Yến hát: http://www.youtube.com/watch?v=IoL6mUS5g2g
40. Sàigòn Mưa Nắng (nhạc và lời Khanh Phương) Hạnh Nguyên và Tuấn Huy hát: http://www.youtube.com/watch?v=bfZt5hwAju4
41. Tuổi Trẻ Sài Gòn (Đinh Thiện Chính) tác giả hát: http://giadinh.kythuatqgnt.com/tu%E1%BB%95i_tr%E1%BA%BB_s%C3%A0i_g%C3%B2n
42. Sài Gòn Bận Lắm (nhạc và lời Hamlet Trương) Thủy Tiên hát:  https://www.youtube.com/watch?v=H3cV_8Chzu8
43. Sài Gòn Của Tôi (nhạc và lời Ian Bui) nhạc hòa tấu: https://www.youtube.com/watch?v=uPBq_6bJ3MY
44. Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng (nhạc và lời Trúc Hồ) Lâm Nhật Tiến hát: https://www.youtube.com/watch?v=DR-ME98XC-Y
45. Sài Gòn Trong Nỗi Nhớ (nhạc và lời Nguyễn Thanh Cảnh) Mai Thiên Vân hát: https://www.youtube.com/watch?v=C5aIcuefWuA
46. Sài Gòn Mãi Trong Tim (nhạc và lời Nguyễn Thanh Cảnh) Diệu Hiền & Trọng Bắc hát: https://www.youtube.com/watch?v=OfXV_T7sv7U
47. Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương (?Tác Giả) Trang Thanh Lan hát: https://www.youtube.com/watch?v=GBzm4tjs4JI
48. Mưa Cali Nhớ Mưa Sài Gòn (thơ Trần Việt Hải, nhạc Nguyền Tuấn) Thụy Long hát: https://www.youtube.com/watch?v=uIkMgGY5ums
49. Sài Gòn Thu Rồi Anh Có Hay (nhạc Nguyễn Minh Châu, lời Khảo Mai) Tuyết Dung hát, Silicon Band hòa âm: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/18057
50. Sài Gòn Tháng Sáu Trời Mưa (Ngô Càn Chiếu) Đức Việt hát: https://youtu.be/lmtoP4ME6RQ
51. Sài Gòn Không Anh (nhạc Ngô Càn Chiếu, lời Khảo Mai) Tâm Thư hát, Cao Ngọc Dung hòa âm: https://youtu.be/TmaFIqs8ddk
52. Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Trần Thiện Thanh) Hoài Nam hát: https://www.youtube.com/watch?v=HWB4mgTH9pI
53. Sài Gòn Của Em-Sài Gòn Của Anh (nhạc và lời Phù Chí Phát) Mai Thiên Vân hát: https://www.youtube.com/watch?v=ex8a1ehjeDA
54. Em Sài Gòn (thơ Khảo Mai, nhạc An Nhiên) Quốc Duy hát: http://youtu.be/umT-3Qx0KXE
55. Sài Gòn Mưa Anh Ơi! (thơ Khảo Mai, nhạc Vũ Thư Nguyên) Quỳnh Dao hát:  https://www.youtube.com/watch?v=yb-e8STFnDY
56. Sài Gòn Ngày Tôi Về (nhạc và lời TTT) tác giả hòa âm: https://www.facebook.com/thanh.t.tran2981/videos/vb.1446687704/10206638227861496/?type=2&theater
57.Sài Gòn Có Mưa Bay (nhạc và lời Trần Thanh Nga) Yến Xuân hát: https://www.youtube.com/watch?v=3o9Ej8h2Dac
58. Em Sài Gòn (thơ Khảo Mai, nhạc Hoàng Hoa) Hoàng Hoa hát và hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=seOftdFmWs0
59. Sài Gòn Tạm Biệt Em (thơ Lê Huy Hà, nhạc Hoàng Hoa) Hoàng Hoa hát và hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=IvagHbmvHtE
60. Thu Cali Thu Sài Gòn (nhạc và lời Trần Quang Lộc) tác giả hát và hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=bsl4cYODHvs
61. Sài Gòn Thu Mưa (nhạc và lời Trần Quang Lộc) tác giả hát và hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=76lo-afH9OI
62. Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Lâm Kim Anh) Lâm Mỹ Ngọc hát, Lâm Kim Cương hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=WOkTZKg1yp8
63. Sài Gòn Hát Tình Ca (nhạc và lời Trần Thanh Nga) Châu Gia Kiệt hát: https://www.youtube.com/watch?v=6X09_qMdnvs
64. Sài Gòn Lời Tỏ Tình Đêm (nhạc và lời Hồ Thùy Dương) Thu Trang hát: https://www.youtube.com/watch?v=FAc2cMDOtmk
65. Sài Gòn Mưa (nhạc Vinh Huy, lời Nhật Hạ SG) Pia Nguyễn và Vinh Huy hát, Fx Nguyễn Khâm hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=u4-tsFiOUY0&feature=youtu.be
66.Sài Gòn Ơi Em Xa Rồi (Trịnh Hưng) Tấn Đạt hát: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=606&Itemid=1
67.Sài Gòn New York, Valentine (thơ La Toàn Vinh, nhạc Phan Ni Tấn) Diên An hát, Phạm Hồng Biển hòa âm: https://www.youtube.com/watch?v=pjRnXTqlwJg&feature=youtu.be
68. Sài Gòn, Trời đang mưa sao em (Nguyễn Tâm Hàn)  Quỳnh Lan & Thụy Long hát https://youtu.be/mJ5osFUpujI
69. Saigon Niềm Nhớ Trong Tôi (Nguyễn Tâm Hàn)  – Quỳnh Lan hát https://youtu.be/c7aVKcjrqPE
70. Sài Gòn Mưa (nhạc: Vinh Huy, lời: Nhật Hạ SG) Pia Nguyễn hát, Fx Nguyễn Khâm hoà âm:  https://youtu.be/u4-tsFiOUY0
71.Sài Gòn Còn Mãi Trong Tôi (Trần Chương Lương) Tâm Thư hát: https://www.youtube.com/watch?v=IdkR8xErYYU
72. Sài Gòn Ơi! Ta Xa Em (Trần Lãng Minh) Khánh Ly hát:  https://youtu.be/PMSO9BJigCQ
73. Sài Gòn Mưa Cuối Mùa (nhạc và lời Đào Duy Anh) Đào Duy Anh hát https://youtu.be/kwEbpgJxMqk
74. Sài Gòn Ngày Trở Lại (Nhạc & lời: Trần Lê Việt) Hạ My hát: https://youtu.be/juf7ynMyB_U
75. Đêm Sài Gòn Bistro (thơ Lan Đàm, nhạc Đinh Sinh Long)  Đinh Sinh Long đàn hát https://youtu.be/B1wQcf2SZSo
76.  Nhớ Sài Gòn (Anh Bằng & Trúc Giang) Lê Tâm hát: http://lyric.tkaraoke.com/26121/Nho_Sai_Gon.html
77. Nhớ Sài Gòn (nhạc và lời Nguyễn Cường) Quang Vinh hát, Hoàng Cường piano, violin Pham Dung:  https://youtu.be/5k-jPBxbjz8?list=PLm7e5-4R6yajixc65J7u0mvcAJFBAb-Yn
78. Sài Gòn Ơi Tôi Còn Em Đó (Trường Sa) Thùy Dương hát https://youtu.be/2KYv86qIe_Q
79. Về Lại Sài Gòn Giữa Mùa Hoa Phượng (ý thơ Đỗ Hữu Tài, nhạc Trần Quốc Dũng) Đinh Văn hát: https://youtu.be/xtTrglUuLRQ
80. Sài Gòn, Phố Mùa Xuân (Trần Quốc Dũng) Thanh Nam hát:
https://youtu.be/YoPLBnzlhX0
81. Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương (ý thơ Nguyễn Thị Ngọc Dung, nhạc Nhật Bằng) Thái Phượng hát: https://youtu.be/J_T0JxfMSCk
82. Nhớ Chiều Sài Gòn (Trần Quang Việt) Tâm Thư hát, Đặng Vương Quân hòa âm: https://youtu.be/nDcuiJZJPQM
83. Mai Tôi Về, Sài Gòn Ơi (Trần Quang Việt) Mai Trâm hát, Đặng Vương Quân:
https://youtu.be/ickTcOCzRyY
84. Sài Gòn Ngày Trở Về (Nhật Thu) Trường Hải hát: https://www.facebook.com/100009158086187/videos/1723276134654306/
85. Sài Gòn Và Tôi (thơ Trịnh Bửu Hoài, nhạc Nhật Thu) Trường Hải hát: https://www.facebook.com/100009158086187/videos/1723929057922347/
86. Sài Gòn Ngày Ra Đường (thơ Duyên Anh, nhạc Vũ Trung Hiền) Bạch Yến hát: https://www.youtube.com/watch?v=AGTzJohVFL0

87. Sài Gòn Ơi! Biết Đến Bao Giờ (Thảo Hồ) tác giả hoà âm, đàn và hát:
https://youtu.be/MjqPELwmm2o

88. Một Thoáng Sài Gòn (nhạc và lời Minh Thao) Clara Ngô hát, Quang Đạt hoà âm:
https://youtu.be/O18f0Vr7790
89. Sài Gòn Của Tôi (Phan Kiên) July Quang hát:
https://youtu.be/ctYfeA-27qE
90. Sài Gòn Có Em (Phạm Mạnh Đạt) Ý Lan: https://youtu.be/qjeZgM3tzwA
91. Ngày Em Trở Lại Sài Gòn (Trần Xuân Kính) Đèo Văn Sách hát: https://youtu.be/d_xgscP3RJg
92. Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng (Anh Bằng & Trúc Hồ) Lâm Nhật Tiến hát: https://youtu.be/jzypshvIBjo
93. Sài Gòn Thứ Bảy (Anh Bằng) Bảo Tuấn hát:  https://youtu.be/B_b3IowGKhU
94. Sài Gòn Ơi Tôi Còn Em Đó (Trường Sa) Quỳnh Lan hát http://cothommagazine.com/nhac1/TruongSa/SaiGonOiToiConEmDo-TruongSa-QuynhLan.mp3
95. Về Sài Gòn Đi Em (?Tác Giả) Quang Minh: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve-sai-gon-di-em-quang-minh.yOuHAbBVcmoD.html
96. Sài Gòn Mùa Vắng Anh (?) Đình Uyên hát:
https://youtu.be/qnOGtJkrmLk
97. Sài Gòn Trong Trái Tim Tôi (Vũ Vĩnh Phúc) Nhật Huy hát
https://youtu.be/drkS07Of7nc
98. Sài Gòn Mưa Rơi (Nguyễn Kim Tuyên) tác giả hát:
https://youtu.be/muZiSfu8iuo
99. Kỷ Niệm Sài Gòn(thơ Nguyễn Tùng, nhạc Hồng Tước) Thanh Lan hát:
https://soundcloud.com/user-157568752/ky-niem-saigon-thanhlan
100. Sài Gòn Trong Trái Tim Tôi (Nguyễn Văn Đông) Hà Thanh hát: https://youtu.be/-sYfN5XWfog
101. Sài Gòn Niềm Hy Vọng (nhạc Phan Anh Dũng, lời Trần Quốc Bảo) Tâm Hảo hát: https://www.youtube.com/watch?v=bNVT5kzhXiM
102. Sài Gòn Ai Về Nhớ Ta Không (thơ Minh Tuấn Vũ, nhạc Ngàn Thu) Lan Anh hát, Vũ Thế Dũng hòa âm:
https://youtu.be/pO3N2LqccAc
103. Hoài Niệm Sài Gòn (Vũ Hữu Toàn)  tác giả hát: https://youtu.be/OLthdttt9q8
104. Sài Gòn Ơi, Mai Tôi Xa Rồi (Minh Đức) Nguyễn Quang hát:
https://youtu.be/suCkoGtgG8c
VUI LÒNG XÓA BỎ EMAIL NÀY NẾU NÓ LÀM PHIỀN BẠN !

Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups « NHOM NHAN ANH TAN VAN ».
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến nhom-nhan-anh-tan-van+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/nhom-nhan-anh-tan-van/CAJx-_ig2OyiVF6j_%3DsVZoTG8v2k%2ByRn2z4Cmm6L0nRBbymt1vA%40mail.gmail.com.
Attachments areaPreview YouTube video SàiGòn Thuở Đó Làm Sao Quên (Lê Khắc Bình)Preview YouTube video Nhớ Sài Gòn (Phạm Anh Dũng) Xuân ThanhPreview YouTube video Sài Gòn Trong Tôi (Liên Bình Định) Diệu HiềnPreview YouTube video Nhớ về Sài Gòn – Lê Ngọc LinhPreview YouTube video Sài Gòn Niềm Thương Nỗi Nhớ (Trần Ngọc-Võ Tá Hân) Quang MinhPreview YouTube video Em Sài Gòn ( Minh Tuấn-Nguyên Phan) Quang MinhPreview YouTube video NẮNG ORLANDO, NẮNG SÀI GÒN (thơ Bùi Quang Tuấn, nhạc Vĩnh Điện) Tâm Thư.Preview YouTube video Thu Cali, Thu Sài Gòn Sáng tác và Trình bày : Trần Quang LộcPreview YouTube video Sài Gòn MưaPreview YouTube video Sàigòn Còn Mãi Trong TôiPreview YouTube video Sàigòn Niềm Hy Vọng- Trần Quốc Bảo- Phan Anh Dũng – Tâm Hảo 2017Preview YouTube video Sài Gòn Ai Về Nhớ Ta Không? thơ Minh Tuấn Vũ – nhạc NgànThu (xin xem description)Preview YouTube video Hoài Niệm Sài Gòn (Vũ Hữu Toàn)Preview YouTube video SÀI GÒN ƠI, MAI TÔI XA RỒI [Minh Đức] Nguyễn Quang hát (4K)

Une réflexion au sujet de « PHẠM ANH DŨNG : Những tình khúc viết sau 1975 có tên Sài Gòn (104) »

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.