Jour : 27 avril 2020

The Jimmy Show | Khánh Ly – Phần 3: Quê Hương Bỏ Lại | www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Khánh Ly – Phần 3: Quê Hương Bỏ Lại | http://www.setchannel.tv

20,968 views•Premiered Apr 25, 2020 232 10 Share SaveSaigon Entertainment Television 115K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Youtube: https://www.youtube.com/saigonenterta… Facebook: https://www.facebook.com/setchannel/ Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí http://www.setchannel.tv