Jour : 21 avril 2020

Hòa đờn Quảng lăng do NS Cơ Thụy, NNND Út Tỵ ,NSUT Văn Môn, NSUT Hoàng Kha, NNUT Huỳnh Tuấn trình bày

Hòa đờn Quảng lăng do NS Cơ Thụy, NNND Út Tỵ ,NSUT Văn Môn, NSUT Hoàng Kha, NNUT Huỳnh Tuấn trình bày

761 views•Premiered Apr 15, 2020 30 0 Share SavePhạm Văn Môn 1.64K subscribers Tiếp theo loạt bài bản có nguy cơ thất truyền, xin giới thiệu đến mọi người bản thứ 2 Quảng lăng . Dàn nhạc: NS Cơ Thụy đờn Tranh ; NNND Út Tỵ đờn Gáo ; NSUT Văn Môn đờn Guitar VN ; NSUT Hoàng Kha đờn Bầu và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.