Jour : 20 avril 2020

Văn Môn cùng Ban nhạc Quê Mẹ hòa tấu : một số bản vắn có nguy cơ thất truyền – hơi quảng.

Văn Môn cùng Ban nhạc Quê Mẹ hòa tấu : một số bản vắn có nguy cơ thất truyền – hơi quảng.

615 views•Premiered Apr 19, 2020 27 2 Share SavePhạm Văn Môn 1.64K subscribers Clip thứ 3 về các bài bản có nguy cơ thất truyền: một số bản vắn theo hơi quảng. NNUT Duy Kim đờn Tranh; NSUT Văn Môn đờn Guitar VN NNUT quang Dũng đờn Violon và NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.