Jour : 18 avril 2020

The Jimmy Show | Nhà Sản Xuất Lê Bá Chư (Trung tâm Giáng Ngọc)

The Jimmy Show | Nhà Sản Xuất Lê Bá Chư (Trung tâm Giáng Ngọc)

5,843 views•Premiered 16 hours ago 39 6 Share SaveSaigon Entertainment Television 109K subscribers The Jimmy Show: Nhà Sản Xuất Lê Bá Chư (Trung tâm Giáng Ngọc) SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Youtube: https://www.youtube.com/saigonenterta… Facebook: https://www.facebook.com/setchannel/ Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí http://www.setchannel.tv