Jour : 15 avril 2020

The Jimmy Show | Kim Anh| SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Kim Anh| SET TV http://www.setchannel.tv

42,420 views•Jul 24, 2018 441 7 Share SaveSaigon Entertainment Television 106K subscribers The Jimmy Show | Ca sĩ Kim Anh| SET TV http://www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) PO Box 127. Garden Grove CA 92842 Tel: 714-609-6678 Email: khoaleset@gmail.com Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) http://www.setchannel.tv INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 khoaleset@gmail.com