Jour : 9 avril 2020

The Jimmy Show | Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh | SET TV 18 11

The Jimmy Show | Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh | SET TV 18 11

32,681 views•Dec 29, 2017 289 7 Share SaveSaigon Entertainment Television 101K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET 57.4) PO Box 1690a Garden Grove CA Tel: 714-868-6876 Email: info@settv574.com Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) http://www.settv574.com INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 sethomeshopping@settv574.com sethomeshopping.com