Jour : 8 avril 2020

The Jimmy Show | Nghệ sĩ Phượng Liên | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Nghệ sĩ Phượng Liên | SET TV http://www.setchannel.tv

103,705 views•May 22, 2018 680 44 Share SaveSaigon Entertainment Television 100K subscribers The Jimmy Show | Nghệ sĩ Phượng Liên | SET TV http://www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) PO Box 127. Garden Grove CA 92842 Tel: 714-609-6678 Email: khoaleset@gmail.com Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) http://www.setchannel.tv INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 khoaleset@gmail.com