Jour : 2 avril 2020

The Jimmy Show | Nghệ sĩ Túy Hồng (Phần 1) | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Nghệ sĩ Túy Hồng (Phần 1) | SET TV http://www.setchannel.tv

71,556 views•Premiered Jun 4, 2019 586 25 Share SaveSaigon Entertainment Television 93.8K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) PO Box 1690A. Garden Grove CA 92842 Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv http://www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683