Jour : 28 mars 2020

The Jimmy Show | Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương | SET TV http://www.setchannel.tv

3,188 views•Premiered 16 hours ago 68 0 Share SaveSaigon Entertainment Television 90K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Youtube: https://www.youtube.com/saigonenterta… Facebook: https://www.facebook.com/setchannel/ Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí http://www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television)