Jour : 25 mars 2020

The Jimmy Show | Thanh Lan (Phần 2) | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Thanh Lan (Phần 2) | SET TV http://www.setchannel.tv

13,951 views•Premiered Mar 20, 2020 146 7 Share SaveSaigon Entertainment Television 88K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Youtube: https://www.youtube.com/saigonenterta… Facebook: https://www.facebook.com/setchannel/ Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí http://www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 Email: internationalhomeshopping@gmail.com