Jour : 22 mars 2020

#Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ : Phan Tuấn Huệ ca.

#Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ : Phan Tuấn Huệ ca.

938 views•Premiered Feb 27, 2020 19 0 Share SavePhạm Văn Môn 1.49K subscribers #Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm Văn nghệ Huynh đệ Quê Mẹ: Bài vọng cổ « Cảm tác Quê Mẹ » do Phan Tuấn Huệ sáng tác và trình bày cùng dàn nhạc: #Văn Môn, #Công Dẫn, #Huỳnh Tuấn đờn Guitar VN, #Thanh Dũng đờn Violon, #Thành Vĩnh đờn Kìm.