Jour : 20 mars 2020

Những video #Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ Phan Tuấn Huệ ca

Những video #Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ Phan Tuấn Huệ ca

212 views•Premiered Mar 19, 2020 5 1 Share SavePhạm Văn Môn 1.47K subscribers Những bài ca #Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ: « Nắm xương tàn » NNUT Phan Tuấn Huệ ca. Dàn nhạc: – Cố NS Minh Nhường đờn Violon – Công Dẫn đờn Guitar VN. – NNUT Huỳnh Tuấn đờn Kìm.