Jour : 15 mars 2020

The Jimmy Show | Nhạc sĩ Xuân Tiên | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Nhạc sĩ Xuân Tiên | SET TV http://www.setchannel.tv

7,904 views•Premiered Jul 23, 2019 137 4 Share SaveSaigon Entertainment Television 81.5K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) PO Box 1690A. Garden Grove CA 92842 Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv http://www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television) INTERNATIONAL HOME SHOPPING 9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683 1-877-620-7467 Email: internationalhomeshopping@gmail.com