Jour : 14 mars 2020

The Jimmy Show | Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng | SET TV www.setchannel.tv

The Jimmy Show | Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng | SET TV http://www.setchannel.tv

2,761 views•Premiered 17 hours ago 43 1 Share SaveSaigon Entertainment Television 81.2K subscribers SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666 Email: info@setchannel.tv Youtube: https://www.youtube.com/saigonenterta… Facebook: https://www.facebook.com/setchannel/ Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí http://www.setchannel.tv Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television)