Jour : 2 mars 2020

Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm văn nghệ #Huynh Đệ Quê Mẹ #Thanh Tùng ca

Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm văn nghệ #Huynh Đệ Quê Mẹ #Thanh Tùng ca

665 views•Premiered 23 hours ago 18 1 Share SavePhạm Văn Môn 1.25K subscribers Những video #Vọng cổ đầu tiên của #nhóm Văn nghệ Huynh đệ Quê Mẹ: Bài #Vọng cổ « Tiếng tơ lòng », #Thanh Tùng ca cùng dàn nhạc : #Huỳnh Tuấn đờn #Guitar VN, #Thanh Dũng đờn #Violon, #Thành Vĩnh đờn #Kìm.

Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm #văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ Mỹ Hằng ca

Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm #văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ Mỹ Hằng ca

222 views•Premiered 23 hours ago 8 0 Share SavePhạm Văn Môn 1.25K subscribers Những video #Vọng cổ đầu tiên của nhóm #Văn nghệ Huynh đệ Quê Mẹ: Bài #Vọng cổ « Cô bán đèn hoa giấy », #Mỹ Hằng trình bày, cùng dàn nhạc : #Công Dẫn đờn Guitar VN, #Thanh Dũng đờn Violon, #Huỳnh Tuấn đờn Kìm.