Jour : 26 février 2020

Thư Viện Âm Nhạc | Danh Ca Khánh Ly Và Đêm Nhạc Tạ Ơn | 18/11/2019 | SETTV www.setchannel.tv

Thư Viện Âm Nhạc | Danh Ca Khánh Ly Và Đêm Nhạc Tạ Ơn | 18/11/2019 | SETTV http://www.setchannel.tv

3,234 views•Nov 19, 2019 33 4 Share SaveSaigon Entertainment Television 75.7K subscribers Thư Viện Âm Nhạc | Danh Ca Khánh Ly Và Đêm Nhạc Tạ Ơn | SETTV http://www.setchannel.tv SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL) 10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California Tel: 714-266-3666