Jour : 16 janvier 2020

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 Trung Hậu ca

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 Trung Hậu ca

210 vues•Sortie le 10 janv. 2020 15 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 978 abonnés Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 (tân cổ giao duyên): Trung Hậu ca cùng dàn nhạc Công Dẫn đờn Guitare VN, Thanh Nhàn đờn Violon , Hùynh Tuấn đờn Kìm vàThanh Dũng đờn Organ.