Jour : 14 janvier 2020

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 1, song tấu Công Dẫn Mỹ Ngọc Chi

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 1, song tấu Công Dẫn Mỹ Ngọc Chi

453 vues•Sortie le 11 janv. 2020 13 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 968 abonnés Ngoài những bài ca, nhóm văn nghệ Huynh đệ Quê Mẹ còn có một số bản hòa tấu vọng cổ, xin giới thiệu đến quí vị. Bản số 1, song tấu Vọng cổ câu 1-2-3 hò nhứt, do Công Dẫn và Mỹ Ngọc Chi trình tấu.