Jour : 13 janvier 2020

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 13 Nhơn Hậu ca

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 13 Nhơn Hậu ca

35 vues•Première diffusée il y a 3 heures 5 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 961 abonnés Bài ca Vọng cổ « Đồi tím hoa Sim » với giọng ca Nhơn Hậu cùng dàn nhạc Thanh Nhàn đờn Violon, Công Dẫn đờn Guitar VN và Huỳnh Tuấn đờn Kìm.