Jour : 12 janvier 2020

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 12 Mỹ Hằng ca

Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 12 Mỹ Hằng ca

87 vues•Sortie le 10 janv. 2020 9 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 954 abonnés Những bài ca Vọng cổ của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bài số 11 : Mỹ Hằng ca cùng dàn nhạc Công Dẫn đờn Guitare VN, Văn Út đờn Violon, Hoàng Kha đờn Bầu Hùynh và Tuấn đờn Kìm