Jour : 11 janvier 2020

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 3, Minh Nhường Công Dẫn Huỳnh Tuấn

Những bản hòa tấu của nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ, bản số 3, Minh Nhường Công Dẫn Huỳnh Tuấn

160 vues•Première diffusée il y a 10 heures 6 0 Partager EnregistrerPhạm Văn Môn 949 abonnés Bản số 3, hòa tấu Vọng cổ câu 4-5-6 giọng (dây) hò nhứt, do cố nhạc sĩ Minh Nhường, Công Dẫn và Huỳnh Tuấn trình tấu.