Jour : 5 janvier 2020

Những bài ca Vọng cổ của nhóm Quê Mẹ, bài số 1

Những bài ca Vọng cổ của nhóm Quê Mẹ, bài số 1

288 views•Premiered Jan 1, 2020 20 0 Share SavePhạm Văn Môn 922 subscribers Trước khi trở lại chương trình về đờn Guitar VN, mời các bạn tiếp tục thưởng lãm một số bài ca Vọng cổ mà nhóm văn nghệ Huynh Đệ Quê Mẹ đã thực hiện, có những bài mà chúng tôi ghi âm và thu hình trực tiếp tại phòng thu âm, và cũng có những bài được quay ngọai cảnh. Nội dung và cấu trúc những bản Vọng cổ này chúng tôi làm có khác với lòng bản đôi chút, theo sở thích riêng và chỉ thuần mang tính giải trí. Văn Môn