Jour : 3 janvier 2020

ĐẶNG HOÀNH LOAN : Nghệ sĩ Trần Đức Duy hát Ví Giặm

ĐẶNG HOÀNH LOAN : Nghệ sĩ Trần Đức Duy hát Ví Giặm

41 views•Nov 20, 2019 1 0 Share SaveDang Hoanh Loan 4K subscribers Giọng hát Ví Giặm của Nghệ sĩ Trần Đức Duy thu âm cách nay vừa tròn 50 năm. Ví Gặm ngày ấy, Ví Giặm bây giờ cũng có nhiều biến chuyển trong cách hát, cách láy luyến. Mời các bạn nghe, trải nghiệm