Jour : 1 janvier 2020

TRAN QUANG HAI & BACH YEN send their Best wishes to all their friends the world over for a HAPPY NEW YEAR 2020

Best wishes to all our friends the world over for a HAPPY NEW YEAR 2020
Meilleurs voeux à tous nos amis dans le monde pour une HEUREUSE ANNEE 2020
Thân chúc mừng các bạn hữu gần xa một NĂM MỚI an khang thịnh vượng.
TRẦN QUANG HẢI & BẠCH YẾN