Jour : 21 décembre 2019

BIỂU DIỄN BÀI CHÒI TRẢI CHIẾU

BIỂU DIỄN BÀI CHÒI TRẢI CHIẾU

51 views•Dec 13, 2019 0 1 Share SaveDang Hoanh Loan 3.91K subscribers Bài Chòi trải chiếu, hình thức sân khấu độc diễn và đối diễn dân gian Nam Trung Bộ đang có nguy cơ biến mất. Đây là nghệ thuật biểu diễn rất đặc sắc, nó phát huy triệt để tài ứng diễn của nghệ sĩ. Thiết nghĩ, Bộ VHTT&DL cần có dự án giúp các nhà hát Bài chòi ở Nam trung bộ nghiên cứu phục hồi và bảo tồn nghệ thuật biểu diễn độc đáo này.