Jour : 10 novembre 2019

Liên khúc các bài bản nhỏ hơi quảng

Liên khúc các bài bản nhỏ hơi quảng

Phạm Văn Môn 466 abonnés Liên khúc các bài bản nhỏ có hơi quảng là một sáng tạo của nhạc giới tài tử – cải lương. Kết hợp các bài bản ngắn có cùng hơi , điệu với nhau thành một tác phẩm âm nhạc nghe vui tai, tạo hứng thú cho người đờn, thích thú cho người nghe, cảm hứng cho người hát, đó là cách ngẩu nhiên tạo thành một tác phẩm thanh khí nhạc hấp dẫn, thu hút… qua đó tạo đam mê, tạo nguồn kế thừa để âm nhạc tài tử cải lương sống mãi với thời gian. Văn Môn