Jour : 31 octobre 2019

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 1999 Clip 1

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Cộng Hòa Liên Bang Đức 1999 Clip 1

183 views•Premiered Oct 29, 2019 10 0 Share SavePhạm Văn Môn 374 subscribers Năm 1999 được sự giúp đỡ nhiệt tình của tiến sĩ Gisa Jähnichen, nhà nghiên cứu âm nhạc các dân tộc trên thế giới, nhóm ĐCTT của Tp Hồ Chí Minh đã có được chuyến lưu diễn tại các Tp lớn của Cộng Hòa Liên Bang Đức. Thật xúc động khi nhìn lại những hình ảnh của NSUT Vũy Chỗ, NSUT Ba Tu, NSUT Tấn Đạt, cả ba vị nay đều đã về cõi vĩnh hằng, nhưng công lao đóng góp để tôn tạo, gìn giữ và phát triển nghệ thuật ĐCTT thì còn mãi với thời gian…. Văn Môn