Jour : 27 octobre 2019

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức Clip 4 hòa đờn ca Tây thi vắn

Giới thiệu và biểu diễn ĐCTT tại Paris, buổi diễn chính thức Clip 4 hòa đờn ca Tây thi vắn

249 views•Premiered Oct 23, 2019 17 0 Share SavePhạm Văn Môn 282 subscribers « Ông Thần Lu » theo điệu Tây thi vắn do Lê Tứ cùng ban nhạc trình diễn