Jour : 26 mai 2019

So sánh vị của phở Việt Nam và phở Hàn Quốc / 베트남 쌀국수와 한국 쌀국수 맛 비교

So sánh vị của phở Việt Nam và phở Hàn Quốc / 베트남 쌀국수와 한국 쌀국수 맛 비교

VKT

Published on Feb 2, 2019Xin chào! Tụi mình là VKT (VIệt Nam Korea TV). Mình sẽ ăn thử 2 loại phở ly được làm trực tiếp tại Việt Nam và phở Việt được làm tại Hàn~ Các bạn hãy xem thật vui nhé 안녕하세요 우리는 VKT(VIệt Nam Korea TV)에요. 베트남 쌀국수와 한국 쌀국수 맛 비교 영상이에요 재밌게 봐주세요 https://www.facebook.com/hyunjoon.lee… #ngườiHànQuốc #phảnứng #Phở