Jour : 18 janvier 2019

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Petrus Ký in San Jose,CA 95127, USA, 05.01.2019

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Petrus Ký in San JoseWhere: Trung Tâm Giáo Dục La San
                  248 Kirk Avenue
                 San Jose, CA 95127

When: Saturday, 1/05/2019 ● Photos by Ngô Đình Duy on Flickr: Photos of the Opening Ceremony of Petrus Ký Monument in San Jose (click here)
Tường Trình của Đài SBTN về Buổi Lễ Khánh Thành Tượng Đài Petrus Ký tại San Jose vào Ngày Thứ Bảy5 Jan 2019 (click here)

http://ngodinhduy.blogspot.com/


Tượng Đài Petrus Ký tại San Jose, chụp nhân Ngày Khai Mạc 5 Jan 2019.