Jour : 7 janvier 2019

ĐẶNG HOÀNH LOAN : Nghệ sĩ cung văn VŨ NGỌC CHÂU

Nghệ sĩ cung văn Vũ Ngọc Châu đã phát biểu và minh họa về nguồn gốc xuất xứ của Hát Văn. Ông nói : »Hát Văn ra đời muộn hơn Ca trù Chèo, Tuồng. Các bậc thầy Hát Văn đã tiếp thu các bài của Chèo, Tuồng, Ca trù rồi biến nó thành các điệu Hát Văn ». Nói đến đâu ông minh họa đến đó. Thật tuyệt với nếu được tiếp xúc nhiều hơn với Nghệ sĩ Cung văn Nguyễn Ngọc Châu. Ông sinh năm 1949 tại Hà Nội. Tôi rất quý mến ông.

VŨ NGỌC CHÂU


ĐẶNG HOÀNH LOAN & VŨ NGỌC CHÂU