Jour : 11 décembre 2018

Ngón đờn đã làm ngất ngây biết bao trái tim người mộ điệu Cải lương | Hoàng Vũ – Huỳnh Tuấn & Út Tỵ

Ngón đờn đã làm ngất ngây biết bao trái tim người mộ điệu Cải lương | Hoàng Vũ – Huỳnh Tuấn & Út Tỵ

Danh sách các bài NS Hoàng Vũ – NS Huỳnh Tuấn & Nghệ nhân Út Tỵ hòa tấu gồm: 1. Sương chiều – Tú anh (Tone: Phaser + Harmonist) 2. Liên Nam (Nam Xuân – Nam Ai – Nam Đảo | Tone: Normal + Phaser + Chorus + Harmonist) 3. Lý Giao Duyên – Vọng cổ 1,2 (Đào) – Lý Con Sáo – Vọng cổ 5,6 (Đào) (Tone: Normal + Phaser + Chorus + Harmonist)