Jour : 23 novembre 2018

Đặng Hoành Loan : Đinh Thị Vân hát thể cách Gửi Thư

Đinh Thị Vân hát thể cách Gửi Thư

Dang Hoanh Loan Ajoutée le 17 nov. 2018 Trong Ca trù tể cách Gửi Thư là thể cách tương đối dễ hát nên rất nhiều đào nương thường chọn thể cách này để biểu diễn. Tuy nhiên để hát hay thể cách gửi thư lại rất khó. Bằng chất giọng « trời cho » và sự khổ luyện, Đinh Thị Vân đã hát rất hay thể cách này. Đây là thể cách đã giúp Đinh Thị Vân đạt giải cao trong cuộc thi Tài năng. Người đệm đàn là kép đàn Nguyễn Văn Tuyến, người đã đạt giải A kép đàn tài năng.