Jour : 10 novembre 2018

Lão tài tử Nguyễn Văn Lượm (1921) & Tài tử Nguyễn Đông Tùng (sinh 1928) ca 2 câu Vọng Cổ ca

Lão tài tử Nguyễn Văn Lượm (1921) & Tài tử Nguyễn Đông Tùng (sinh 1928) ca 2 câu Vọng Cổ ca

Published on Sep 22, 2018

Cụ Nguyễn Văn Lượm (sinh 1921) và cụ Nguyễn Đông Tùng (sinh 1928) là hai anh em ruột. Bản ghi hình này tôi ghi trong bữa nhậu tại tành cụ Nguyễn Văn Lượm ở phường Long Phú, thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Bàn ghi hình tháng 11/2010 tại Tân Châu.