Jour : 29 octobre 2018

Hát cửa đình ở Quảng Ninh

Hát cửa đình ở Quảng Ninh

Ajoutée le 18 sept. 2018

Hát của đình là nghệ thuật hát thờ Thành hoàng ở các đình làng người Việt thuở xưa. Nghệ thuật trình diễn trong hát thờ Thành hoàng là hát Ả Đào, còn gọi là hát Nhà tơ. Về sau khi các đình làng tổ chức thi Ả đào thì từ Hát ả đào gọi là Ca trù (hát có thưởng trù, trù là thẻ). Năm 2011 tôi có được xem các nghệ nhân ở Quảng Ninh trình diễn một số bài hát cửa đình của Quản Ninh do Chi hôi Văng nghệ dân gian tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Về sau, nghe kĩ những bài hát này và nhận thấy đây đúng là những điệu hát Nhà tơ thường được hát trong hội đình còn tồn tại ở Quảng Ninh đến ngày nay.