Jour : 6 octobre 2018

Nghệ sỹ Kim Thanh ca Đảo Ngũ Cung

Nghệ sỹ Kim Thanh ca Đảo Ngũ Cung

Ajoutée le 3 oct. 2018

Nghệ sỹ Kim Thanh có giọng ca êm nhẹ, không quá sáng và cũng không quá tối. Khi hát dường như chị tập trung giọng ca của mình thể hiện sâu âm thanh âm nhạc, mà không tập trung thể hiện đài từ của ca từ như các tài tử sân khấu, do vậy âm thanh giọng hát của chị rất chau chuốt.