Jour : 23 septembre 2018

Một tài liệu quý giá hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hoá Việt Nam

Một tài liệu quý giá – Thu thập công phu và hay quá !

 Nơi đây bấm vào mỗi tấm hình sẽ ra nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời vào:


http://www.flickr.com/photos/ 13476480@N07/sets/