Jour : 15 juillet 2018

ĐÂY MỚI LÀ HẬU DUỆ HÁT XẨM CỦA CỤ HÀ THỊ CẦU – CẬU BÉ LÀNG CỔ KẺ GIAI HẢI PHÒNG

ĐÂY MỚI LÀ HẬU DUỆ HÁT XẨM CỦA CỤ HÀ THỊ CẦU – CẬU BÉ LÀNG CỔ KẺ GIAI HẢI PHÒNG

Ajoutée le 12 oct. 2017

Cậu bé làng cổ kẻ giai có năng khiếu hát xẩm khiến người nghe thật thấm thía, giai điệu mộc mặc Em xứng đáng là truyền nhân của cụ Hà Thị Cầu . bảo tồn văn hóa Việt