Vũ Kim Anh : Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo,101 TUỔI, “BÁU VẬT SỐNG” CỦA ÂM NHẠC VIỆT NAM VỀ SỐNG Ở QUÊ HƯƠNG CAO LÃNH SAU 90 NĂM XA QUÊ.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, màn hình và máy tính xách tay
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang chơi nhạc cụ, đàn ghi ta và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản