Jour : 13 juin 2018

Mừng Phật Đản Sáng tác: Trần Quang Hải Trình bày: Trọng Nghĩa

Mừng Phật Đản Sáng tác: Trần Quang Hải Trình bày: Trọng Nghĩa

https://hoavouu.com/a14807/mung-phat-dan

Nhạc sĩ Trần Quang Hải

Ca sĩ Trọng Nghĩa

Mừng Phật Đản
Sáng tác: Trần Quang Hải
Trình bày: Trọng Nghĩa
Trích từ Album Một Trời Như Lai

 

MỪNG PHẬT ĐẢN
(nhạc và lời : TRẦN QUANG HẢI )

Lời 1

Trầm đốt khói toả bay
Trang nghiêm hương nén bày
Đứng nơi niệm Phật đài tâm thư thái

Trong tiếng mõ thanh tao
Chuông ngân như đón chào
Lời kinh Phật như đóa hoa vạn màu

điệp khúc

Sinh nhật Phật Thích Ca
Muôn người vui thiết tha
Xin cầu nơi đức Phật lòng vị tha

Xin Ngài ban phước cho

Nhân loại mau ấm no
Phuơng đài vang tiếng tụng hương khói mờ

Lời 2

Từ khắp bốn phương trời
Ai ai đồng cất lời
Ca mừng ngày Phật Đản vui phơi phới

Muôn ánh sáng huy hoàng
Gieo trên vạn nẽo đàng
Từ bi lỏng thanh thoát theo nhịp đàn