Jour : 23 avril 2018

052 Then Tuyen Quang

052 Then Tuyen Quang

Ajoutée le 6 août 2017

Tuyên Quang là vùng then đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sớm nhất trong các vùng then. Nhờ sự gúp đỡ của Sở VHTT&DL Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 năm 2016 chúng tôi đã được dự lễ then Cầu Khoăn tại làng Ngõa, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi xin gửi đến quý khán giả YouTube 3 trích đoạn trong lễ then này do thày then Hà Ngọc Cao và đệ tử Hà Hữu Nông làm then.