Jour : 22 mars 2018

NSND Phương Bảo

NSND Phương Bảo

Published on Dec 28, 2013

NSND Phương Bảo – Cánh chim đầu đàn của đàn tranh Việt Nam (Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh – HTV) 1. Sang xuân – Sáng tác và biểu diễn NSND Phương Bảo 2. Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ – NSND Phương Bảo, Kim Long, Tuyết Lê 3. Nhớ quê – NSND Phương Bảo – đàn tranh Minh Nhật 4. Trống cơm – Tốp nhạc dân tộc 5. Tình thắm duyên quê – Tốp đàn tranh