Jour : 1 février 2018

Bach Yen ca Tân Hôn Da Khuc -Tran Quang Hai, 1978

Bach Yen ca Tân Hôn Da Khuc -Tran Quang Hai, 1978

Ajoutée le 15 janv. 2011

Bạch Yến sings the wedding song « Tân Hôn Dạ Khúc » (Wedding Serenade) composed by Trần Quang Hải in 1978 as a wedding gift to his wife (Bạch Yến). Bạch Yến hát bản « Tân Hôn Dạ Khúc » do Trần Quang Hải sáng tác làm quà cưới tặng cho vợ là Bạch Yến vào năm 1978. Filmed by Trần Quang Hải at WE, a famous place for concerts in Ho Chi Minh City, January 13, 2011 during Bạch Yến recital .