Jour : 13 janvier 2018

Lễ tang bà Trần Ngọc Sương ngày 4 tháng giêng năm 2018

Lễ tang bà Trần Ngọc Sương ngày 4 tháng giêng năm 2018

Uploaded on Jan 11, 2018

Trần Ngọc Sương, em ông Trần Văn Khê và Trần Văn Trạch, qua đời ngày 25 tháng 12 năm 2017. Theo ý bà, lễ tang được cử hành một cách đơn sơ và thân mật trong gia đình.