Jour : 4 décembre 2017

Chào mừng Sân Chơi Đàn Tranh (sáng kiến của Phạm Thúy Hoan), tháng 12,2017 tại Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ, TP HCM

tqh tvk tuong sáp dec.2017.jpg

TUONG SAP 1  DEC 2017.jpg

TUONG SAP 3.jpg

TUONG SAP 4.jpg

TUONG SAP 5.jpg

TUONG SAP 6

TUONG SAP 7

tuong sap 9.jpg

TUONG SAP 10

TUONG SAP 8.jpg

Cám ơn em VĂNG VĨNH NGUYÊN đã chụp những tấm hình lưu niệm của chương trình đầu tiên « Sân chơi Đàn Tranh » qua sáng kiến của Phạm Thúy Hoan, tháng 12, 2017

 

HỘI THẢO ĐÀN TRANH SEATTLE 2018 (3-5 tháng 8, 2018), SEATTLE, tiểu bang WASHINGTON, Hoa Kỳ

24294396_10215261089424730_5023783278592305381_n
Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt trân trọng thông báo chương trình HỘI THẢO ĐÀN TRANH SEATTLE 2018 (ngày 3-5 tháng 8, 2018) với các chuyên đề chỉ liên quan đến nhạc cụ đàn Tranh Việt Nam: kỷ thuật truyền thống, kỷ thuật hiện đại áp dụng trên đàn tranh, các đề tài về lịch sử và nguồn gốc của đàn tranh, kỷ thuật đóng đàn tranh, v.v. Hội thảo sử dụng 2 ngôn ngữ Anh và Việt.
Hạn chót đăng ký tham gia: ngày 1 tháng 7, 2018

Hướng Việt Performing Arts Group proudly announces the 2018 Seattle Đàn Tranh Conference, to be held August 3-5, 2018 in association with the 10th anniversary Vietnam Essence of Yesteryear #10 on Aug 4, 2018. The conference should be of interest to Vietnamese đàn tranh lovers and students. Topics to be covered include: history and evolution of the instrument, the making of a đàn tranh, traditional and modern playing techniques, musical theory, and composition.
Classes will be conducted in either Vietnamese or English
Registration deadline: July 1st, 2018

24294166_10215258790767265_3377625321709724949_n.jpg