Jour : 19 novembre 2017

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nói về cố nhạc sĩ Phạm Duy và giáo sư Trần Văn Khê

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nói về cố nhạc sĩ Phạm Duy và giáo sư Trần Văn Khê

Published on Aug 8, 2013

Sự trân trọng và tình cảm quý mến của nhạc sĩ dành cho hai người bạn là cố nhạc sĩ Phạm Duy và giáo sư Trần Văn Khê.